Edith Vonk

De ander en het andere ontmoeten

Wat mij beweegt en wat ik doe

 

Wat mij beweegt

Niets blijft zoals het is, alles verandert voortdurend. In onszelf en om ons heen. Daarbij gaan zaken verloren en komen er nieuwe aspecten voor in de plaats. Dit proces van vernieuwing onder ogen zien, daarbinnen te verkennen, ontdekken en uitproberen is de kern van wat ik doe. Paradoxen toelaten. Open staan voor het andere. Dat is waar ik van houd.

 

Mijn vertrekpunt is de persoon. Elke persoon en iedere situatie heeft mogelijkheden in zich om te groeien: kleine successen zijn er al, talenten en energie zitten in ieder mens verscholen. De basis van mijn aanpak is het doen ontkiemen van wat in aanleg aanwezig is. Om voort te bouwen op wat er is en wat er kan. Ik werk met wat mensen willen en kunnen doen. Ik stimuleer groei door het potentieel van mensen en organisaties te benutten.

 

Wat ik doe

Als vriendelijke vreemdeling sluit ik aan bij mensen, teams en organisaties. Om als externe sparringpartner een bijdrage te leveren aan ontwikkelprocessen die aansluit bij de wensen, waarden en doelen van jezelf als individu en van de organisatie als geheel. Daarbij ben ik graag in goed gezelschap door samen te werken met opdrachtgevers, betrokkenen en collega's. Het is mijn opvatting dat in de gezamenlijkheid en wederkerigheid de beste oplossingen gevonden worden.

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door diepgang, gedegenheid en intensiteit. Het is mijn ambitie en wens om leermogelijkheden te creëren die iets teweegbrengen in je denken, voelen én doen. Diepgang bereik ik door vanuit deze invalshoeken te werken. Kennis, vaardigheden, attitude en waarden aan elkaar te verbinden. Ik heb niet alleen aandacht voor resultaten en rationele argumenten, maar ook voor gevoelens, inspiratie en waarden. Op de verkregen inzichten, bewustwording en ervaring kun je verder bouwen. Om de verbinding te maken met de eigen waarden, de werkcontext en de interacties met anderen.

 

Overzicht van mijn loopbaan en werkzaamheden tot op heden vind je op LinkedIn

Edith Vonk Training & Coaching | De Kleine Campus, Lokaal 1.1. | Statenlaan 8 | 6828 WE Arnhem | info@edithvonk.nl | telefoon 06 - 405 496 94

COPYRIGHT © 2019 EDITH VONK TRAINING & COACHING  |  PRIVACYVERKLARING  | WEBDESIGN: MARC VERBURG