Teamontwikkeling

 

Binnen een organisatie is samenwerking noodzakelijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat er onnodig veel energie verloren door een gebrekkige of onprettige samenwerking tussen de medewerkers. Er wordt ineffectief gewerkt, niet adequaat gereageerd en individuele kwaliteiten blijven onbenut. Met als gevolg tegenvallende teamresultaten, een hoog ziekteverzuim of verloop, oplopende irritaties en ruzies. Ook kan de ineffectiviteit te maken hebben met organisatieveranderingen die een nieuwe manier van denken en doen vereisen. Of bijvoorbeeld met onduidelijk of niet-geaccepteerd leiderschap of voortdurende misverstanden over de werkwijze. Dat kan anders. Ik help je graag bij het zoeken naar een antwoord en meer. Door samen je team zo te begeleiden dat het een bewust leerproces wordt.

 

De coaching

Ik begeleid teamontwikkeling vanuit de ervaring met een persoonsgerichte en procesmatige aanpak en ondersteun het team om gezamenlijk tot gewenste prestaties te komen. Teams werken in het spanningsveld van gezamenlijke doelen, individuele belangen en onderlinge samenwerking. In die driehoek vindt teamcoaching plaats. Hoe halen we de ruis uit een team? Hoe zorgen we dat de energie niet weglekt? Hoe worden we meer zelfsturend en meer wendbaar? Als externe sparringpartner met een kritische, objectieve blik help ik om de samenwerking te verbeteren. Ik zoek samen met het team naar het (tegen)krachtenspel en richt me op het stroomlijnen van inadequate interactiepatronen. Waar nodig leg ik taboes bloot en maak ik lastige issues bespreekbaar.

 

De opzet

Ik help mensen bij het ontwikkelen van hun zelfinzicht en persoonlijke effectiviteit, om een effectievere bijdrage te leveren aan het team. Ook maak ik teamleden bewust van hoe vaste denk- en gedragspatronen voor problemen zorgen en hoe ze een vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Het daadwerkelijke teamontwikkelingsprogramma stel ik op maat samen uit een scala aan activiteiten. Denk aan bespreken van 'oud zeer', teamanalyse, samenwerkingsoefeningen, sterkte-zwakte analyse, effectief feedback geven en ontvangen.

 

De rol van de leidinggevende is cruciaal in het samenspel met het team. Hoe stimuleer je betrokkenheid en eigenaarschap? Hoe nodig je teamleden uit tot een proactieve houding? Wat te doen bij conflicten? Wat is jouw rol daarin? Geef je het goede voorbeeld?

 

Als teamcoach neem ik het werk van de leidinggevende nooit over. Wel besteed ik aandacht aan bovenstaande vragen, observeer, geef feedback, laat oefenen. Werken met de leidinggevende en het team in cocreatie.

Het resultaat

Ik draag bij aan een samenwerking waarin individuele en gezamenlijke kwaliteiten tot hun recht komen en benut worden. Het resultaat van mijn aanpak is dat er meer gebeurt dan het vinden van antwoorden en oplossingen. Het werk wordt veelzijdiger en er ontstaat meer dynamiek in het team. Ik help bij het creëren van heldere werkafspraken, maar ook over omgangsvormen en samenwerking.

 

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je van gedachten wisselen over wat ik als coach voor jou en/of je team kan betekenen? Dan ben je van harte welkom om een afspraak te maken.

Edith Vonk Training & Coaching | De Kleine Campus, Lokaal 1.1. | Statenlaan 8 | 6828 WE Arnhem | info@edithvonk.nl | telefoon 06 - 405 496 94

COPYRIGHT © 2019 EDITH VONK TRAINING & COACHING  |  PRIVACYVERKLARING  | WEBDESIGN: MARC VERBURG