Intervisie

 

Het functioneren in een organisatie is niet altijd eenvoudig. Soms ontstaan er dan ook werkproblemen. Is het bijvoorbeeld moeilijk om gemotiveerd te blijven, is het lastig gemaakte afspraken te realiseren of verloopt het contact met betrokkenen stroef, dan kan het helpen om een pas op de plaats te maken en drijfveren en functioneren kritisch te bekijken. Een instrument om dat op een gestructureerde manier te doen is intervisie.

 

Intervisie is op basis van gelijkwaardigheid elkaar professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld gericht op concrete oplossingen. Het biedt ruimte voor professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

 

 

De opzet

Medewerkers doen door middel van intervisie een beroep op collega’s om mee te denken over problemen die zij ervaren in de praktijk. Om elkaar te helpen beter te worden in het werk. Dat kan gaan over vakinhoudelijke 'technische' kwesties als ook over problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Dit leidt niet alleen tot deskundigheidsbevordering, maar draagt ook bij aan een goede werksfeer en een leerklimaat.

 

Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaatsvinden. Ik kan je helpen een intervisietraject te starten. Het doel van mijn begeleiding is dat je binnen een afgesproken periode gaat ervaren wat de mogelijkheden zijn van intervisie en hoe dit werkt. Je krijgt vaardigheden aangereikt om de intervisie zelfstandig voort te kunnen zetten.

Het resultaat

Intervisie versterkt het lerende vermogen van de organisatie. Het stimuleert het zelfsturende, zelflerende en zelfbeslissende vermogen van medewerkers én leidinggevenden. Leren van en met elkaar.

Edith Vonk Training & Coaching | De Kleine Campus, Lokaal 1.1. | Statenlaan 8 | 6828 WE Arnhem | info@edithvonk.nl | telefoon 06 - 405 496 94

COPYRIGHT © 2019 EDITH VONK TRAINING & COACHING  |  PRIVACYVERKLARING  | WEBDESIGN: MARC VERBURG